Latinka Perović

Latinka Perović rođena je u Kragujevcu (Srbija) 1933. godine. Jedna je od najpoznatijih srbijanskih istoričarki i političarki. Sa samo 27 godina bila je predsjednica Antifašističkog fronta žena Srbije. Obavljala je dužnost sekretara Saveza komunista Srbije od 1968. do 1972. godine. Rukovodstvo Saveza komunista Jugoslavije 1972. godine smjenjuje je sa pozicije sekretara iz straha da su njena uvjerenja previše liberalna. Nakon smjene, posvetila se istorijskom istraživanju i postala poznata kao stručnjakinja za srpsku istoriju 19. vijeka te srpsku savremenu istoriju.

Nagrada Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti dodjeljuje se Latinki Perović iz Beograda zato što je, iako svjesna rizika kojima se izlaže, afirmisala građansku hrabrost tako što je:

• Pokušala demokratizovati, modernizovati i liberalizovati političko promišljanje stvarnosti u socijalističkoj Jugoslaviji zbog čega je bila uklonjena s tadašnje političke scene;

•  Bila jedan od najvećih kritičara srpskog nacionalizma, pogotovo Slobodana Miloševića i njegovog režima. Tu političku matricu otvoreno je nazivala kulturom ubijanja koja je kriva za stradanja ne samo drugih, nego i Srba;

• Često naglašavala da Srbija ima potrebu za političarem koji će javno preuzeti odgovornost za zlodjela počinjena u bivšoj Jugoslaviji kako bi se pomoglo pomirenje sa susjednim državama i spriječilo ponavljanje slične tragedije;

• Čak i u bombardovanju Srbije od strane NATO trupa vidjela dijelom i srpsku krivicu: „To je opet pitanje politike koja je prizivala te bombe, (...) to je pitanje odbacivanja kompromisa da bi nakon toga uslijedile najteže konsekvence“, govorila je;

• Bila među prvima u Srbiji koji su zločin u Srebrenici nazvali genocidom.
 

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više