Govor Vladimira Čengića

Dobar dan svima,

Želim da vam se zahvalim što ste došli u ovako velikom broju da upriličite ovaj zaista poseban događaj. Teško mi je da kažem da sam sretan, u velikoj mjeri sam zaista dirnut i velika mi je čast da danas budem ovdje u ime svoga oca, naravno svoje porodice i uopšte građana ovog grada. Teško mi je da pričam o svom ocu, o njegovom liku i djelu. Ja mislim da bi svaka moja riječ kao njegovog sina ili bilo koga od članova njegove porodice bila, pa, možda malo grubo zvuči, ali možda bi bila i suvišna budući da je on već svima nama pokazao šta znači ta ne samo građanska, već neka ljudska širina i veličina na koju je navikla njegova porodica, uža i šira, društvo koje ga je okruživalo i uopšte taj jedan širi ambijent. U svakom slučaju jako mi je drago, dakle počastvovan sam što sam danas ovde i zaista zahvalio bih svim relevantnim faktorima koji su omogućili da dođe do ovakvog događaja.

Hvala vam najljepša.

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više