Govor Nebojše Popova

Hvala svima koji su me se setili i skrenuli pažnju na neke moje gestove u dosadašnjem životu.

Naravno, kad je reč o hrabrosti, podsetio bih na jednu misao Marka Twaina koji je rekao: „Hrabrost ne znači odsustvo straha, nego suprotstavljanje strahu.“ Mislim da je to jedna dobra misao. Bar u mom iskustvu se bezbroj puta potvrdilo da sam i sam u ličnom životu najviše zazirao i prezirao to osećanje straha, naročito onog koji može toliko da vas obuzme, da vas liši elementarnih atributa autonomne ličnosti. To je jedna opasna stvar. Hajde da citiram još jednog, našeg, pisca, Mešu Selimovića, koji je jednom rekao o strahu: „Boj se ovna, boj se govna, a kad ću živeti.“

Pomenuto je da sam dosta dugo uređivao novine koje još uvek izlaze, dakle preko 20 godina, gde u glavi lista Republika stoji da je to list protiv stihije, straha, mržnje i nasilja, a da je istovremeno glasilo građanskog samooslobađanja. U onom prvom što sam rekao ima jedna vrlo važna poruka, a to je da strah nije opasan samo što razara ličnost, nego i zbog toga što ga prati mržnja, a iz mržnje sledi nasilje. Mi smo dugo i pre tih dvadeset godina i posle tih dvadeset godina, naročito tokom ratova sve to iskusili. Hteo bih samo još da kažem jednu stvar o kojoj nije ni prikladno sada podrobnije govoriti a to je da iza gestova mojih, koji su privukli pažnju ove Fondacije, i vas koji ste došli, stoji jedno bogato iskustvo, iskustvo i bogata literatura o onome što se zove čovekov uspravan hod. Kao što vidite, ja se pomažem trećom nogom.

Dakle, nalazim se u jednom razdoblju između bauljanja na početku života, četvoronožnog bauljanja, i bauljanja na kraju života, takođe četvoronožnog. Iz ovog statusa mogu reći samo to, a na to me podsetila ovde vrlo impresivna za mene reč Ćorkanova, ljubav: dakle eros kao dodir vibracija tela i uma je ono što određuje koordinate svakog čoveka kome je stalo do sebe i do drugoga. U to ime ja zahvaljujem onima koji su i meni i sličnima ukazali izvesnu pažnju.

Hvala lepo.

Bookmark and Share

 

 

Ko snosi ponajviše krivice za nedostatak građanske hrabrosti?

KNJIGE

Više